PTC koopt met Onshape meer dan cloud-CAD

Sat Jan 28 2023

01 28

PTC koopt met Onshape meer dan cloud-CAD

13/01/2020

Door Liam van Koert

Het in Boston gevestigde PTC kwam onlangs met opmerkelijk nieuws: het had het relatief jonge cloud-CAD bedrijf Onshape gekocht voor een slordige 470 miljoen euro. Het was de grootste aankoop in de geschiedenis van het gelouterde engineering softwarebedrijf. Volgens kopstukken Jim Heppelman en Jon Hirschtick is de bundeling van krachten een belangrijke strategisch stap in een markt waar CAD steeds meer een commodity waarvan de eindbestemming haast onvermijdelijk de cloud lijkt te verschuiven.


     

 

“Ik denk dat dit moment best eens de geschiedenisboeken in kan gaan als een van de belangrijkste keerpunten voor CAD ooit”, zegt een enthousiast Hirschtick tijdens een online persbriefing. “Als we over een decennium terugkijken voorspel ik dat het bepalender is voor de richting waarin CAD zich ontwikkelt, dan de introductie van Solidworks in 1995. De oprichter van het gelijknamige bedrijf doelt op het feit dat Solidworks destijds de eerste CAD software was die op een gewone Windows PC draaide en het CAD landschap daarmee drastisch veranderde. Nu blijkt wederom de plek waar CAD draait – en niet de CAD software zelf - de disruptieve factor. En dat terwijl de engineering community jarenlang sceptisch was over SaaS-modellen. Een abonnement in plaats van een levenslange licentie? Het niet meer eigendom hebben van de software was voor veel bedrijven onbespreekbaar. Hetzelfde geldt voor het onderbrengen van intellectueel eigendom in de cloud. Geef je ook daarmee niet te veel controle over je core business uit handen?

 

Van acceptatie naar adoptatie

Blijkbaar is er sinds de sinds de proefballonnen van weleer het nodige veranderd en winnen de voordelen van CAD in de cloud beetje bij beetje aan gewicht. Een van die voordelen is het implementatiegemak. Een nieuwe CAD-werkplek krijg en houd je niet alleen veel sneller, maar ook veel voordeliger in de lucht. Hij is schaalbaar, nieuwe functies zijn direct beschikbaar, er kan veel efficiënter worden samengewerkt en ook de gegevensuitwisseling met andere systemen – een voorwaarde voor de digitale transformatie – is een stuk eenvoudiger. En wie dacht dat serieuze CAD software met voldoende functionaliteit veel te zwaar is om via een bescheiden internetverbinding te gebruiken gaat aan twee belangrijke feiten voorbij: een datacenter heeft veel meer rekenkracht dan een zware PC. En de tijd dat Google Sketchup toonaangevend was voor functionaliteit int cloud-CAD aanbod is lang vervlogen. Bovendien zijn bedrijven – de mensen die er werken dus - steeds meer gewend geraakt aan het fenomeen cloud. Zowel bedrijfsmatig als privé verloopt het gros van hun digitale activiteiten via de cloud. Zaken als security en IT-beheer? Gezien de toenemende complexiteit is een cloudaanbieder hier meestal beter onderlegd dan een constructeur.

 

Cloud in de basis

Voor PTC is de cloud niet nieuw. Als aanbieder van CAD, PLM, AR en IIoT (Creo, Winchill, Vuforia, ThingWork) software biedt het klanten bijvoorbeeld de mogelijkheid software op PTC servers te laten draaien in plaats van ‘on premise’ bij klanten. En hoewel deze ‘managed services’ klanten ontzorgt en van hen een softwaregebruiker in plaats van eigenaar maakt, moet er door PTC onder de motorkap wel het nodige gedaan worden. Denk aan de initiële installatie van de werkplek, het onderhoud middels upgrades en security patches, en tal van andere administratieve taken. In het geval van Onshape is dat anders. Dit is een native cloudplatform dat zowel 3D CAD, datamanagement als samenwerkingstools vanuit één clouddatabase verzorgt. En volgens Heppelman is dat precies wat PTC en haar klanten nodig hebben. “Wil je maximaal van cloud-CAD profiteren, dan is het beter om een schone lei dan dat je een bestaand product ombouwt. De architectuur van een puur SaaS-model is echt anders. Het voorkomt dat er voor honderden klanten vele PLM-oplossingen per klant draaien, maar gebruikt slechts van enkele oplossingen voor alle klanten. Dan kan doordat ze een sterk beveiligde backend delen. Elke klant werkt dus automatisch altijd vanuit dezelfde meest recente versie.” Heppelman voegt toe dat SaaS ook een hele andere processen en bedrijfsvoering vergt. Uptime is nog belangrijker en upgrades vergen een enorme voorbereiding, ook voor wat betreft de compatibiliteit met externe systemen en oudere versies.

 

En Creo en Winchill dan?

Volgens Heppelman heeft SaaS de toekomst. Volgens Hirschtick uiteraard ook. Maar wat betekent dat voor Creo en Winchill? Helemaal als je dit plaatst tegen een achtergrond waar tijdens Liveworkx – een jaarlijkse gebruikersbijeenkomst van PTC – al wel eens geopperd is dat CAD een commodity is? Heppelman – die tijdens diezelfde bijeenkomst overigens meldde dat CAD en PLM de basis voor IIoT vormen en tegelijkertijd dus alleen maar belangrijker worden – vergelijkt het het liefst met de automobielindustrie. Die staat aan de vooravond van een grote verschuiving richting elektrische mobiliteit. Daar twijfelt in de sector niemand aan. De overgangsfase is echter hybride en in dit domein zijn er volop ontwikkelingen.

Bij CAD en PLM is het niet veel anders. Het laat zich raden dat SaaS de elektrische stip aan de horizon is. Het ‘managed services’ model is de hybride voorland. In beide zal flink geïnvesteerd worden. Maar niet met het doel ze te integreren. Onshape met een Creo kernel? Het is niet logisch. Je gaat ook niet proberen een bougie in een elektromotor te proppen. Bovendien heeft Onshape geen fileformat en moet het overweg kunnen met alle CAD-pakketten om haar ‘verbindende cloud rol’ te vervullen. Heppelman: “Met Creo en Winchill bedienen we vooral midden- en grote bedrijven. Hier is onze software nauw met hun processen en bedrijfsvoering verweven. Hoewel er ook vanuit deze hoek best een gezonde nieuwsgierigheid naar Onshape zal bestaan, is het niet onze bedoeling hier actief Onshape te verkopen. Onshape zal zich naar verwachting in eerste instantie manifesteren in het kleine en middensegment waar producten als SolidWorks en Inventor gebruikt worden. Voordat serieuze interesse is gewekt van grote bedrijven die nu Creo, Catia of NX gebruiken zijn we nog wel wat jaartjes verder.” En hoe zit dat met PLM? Hier legt Heppelman uit dat hoewel vaak optredend in samenwerking met Creo, Winchill feitelijk een CAD-onafhankelijk PLM systeem is voor het beheer van data van verschillende applicaties. De PLM-mogelijkheden (sommigen zouden het daarom PDM noemen) van Onshape beperken zich tot het beheer van de Onshape data zelf. Volgens Heppelman wel op de meest gebruikersvriendelijke manier die er op de markt verkrijgbaar is.

Is dat wat PTC bedoelt met de uitspraak dat het met Onshape meer dan alleen cloud-CAD koopt? Ja. Maar het meer zit hem vooral in het feit dat Onshape een stevige koppositie heeft als het om cloud-CAD gaat. Volgens Heppelman telt die koppositie een voorsprong van meerdere jaren. PTC koopt met Onshape dus vooral het mandaat in de pap om als kartrekker de toekomst van CAD vorm te geven.

 

Afbeelding: PTC

Dit artikel is gemaakt voor vakblad Constructeur